KURS NR 10 DRAMMEN


Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget (polsk) 

Kurs dla praktykantów w zawodzie anleggsgartner.

 
Målgruppen for dette kurset er polske håndverkere som ønsker en formell utdannelse i anleggsgartnerfaget. Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte av kurset anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget eller praksis fra lignende yrker. 
 
Kurs adresowany jest do polaków pracujących w branży związanej z zawodem anleggsgartner, którzy chcą zdobyć wyksztalcenie i zwiększyć kwalifikacje zawodowe. Nie stawiamy żadnych specjalnych wymogów dotyczących osób, które chcą zapisać się na niniejszy kurs, jednak zalecamy co najmniej roczną praktykę w zawodzie. Wymagana jest podstawowa znajomość języka norweskiego - egzamin odbywa się w formie pisemnej i w języku norweskim.

Innhold:
• Nyanlegg og materiallære
• Jordkultur og gjødsellære
• Bedriftslære og økonomi
• Drift og vedlikehold
• Vegetasjonslære
• Landmåling
• Maskiner, redskap og utstyr

Zawartość kursu:
• Nowy obiekt budowlany i nauka o materiałach
• Gleby i ulepszanie gleb
• Zarządzanie przedsiębiorstwem i ekonomia
• Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja
• Wiedza dotycząca roślin
• Pomiary geodezyjne
• Maszyny, urządzenia i narzędzia

Tid/Sted: Drammen, se tidspunkt: www.soasenter.no
Ansvarlig: SOA
Påmelding: Bindende påmelding på våre hjemmesider to uker før kursstart

 

Torsdager, selvstudium: 10. jan,17.jan, 24.jan, 31.jan, 7.feb, 14.feb, 21.feb, 28.feb, 7.mars, 14.mars 
Fredager, undervisning: 14.des, 11.jan, 18.jan, 25.jan, 1.feb, 8.feb, 15.feb, 22.feb, 1.mars, 8 mars, 15.mars 
Selvstudium og undervisningsdagene foregår i Kobbervikdalen 69. Drammen.


lnkluderet i kurset er tilgang til SOAs nettbaserte faglitteratur i plantekjennskap og SOA - håndboken.
Øvrig faglitteratur kan lånes eller kjøpes. Undervisningen foregår ved forelesninger, lysbilder, befaringer og gjesteforelesere.


Gratis parkering
Darmowy parking.

Kursdetaljer

ingen kurs funnet