KURS NR 21

Gravplasskolen  

Målgruppe:
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg.

Kurset Modul 1 - Park & Anlegg
gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Opplæringen gjennomføres på 8 dager, fordelt på to samlinger. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Selvstudium og fordypning mellom samlingene.

Innhold

• Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Standarder, lover og forskrifter
• Økonomi, ressursbruk og HMS
• Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
• Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
• Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
• Ugrasbekjempelse
• Etablering av grasarealer/ferdiggras
• Skadelige fremmedorgansimer
• Forskrift om fremmede organismer
• Generell anleggsteknikk, fundamentering, landmåling

Detaljert timeplan blir utsendt når kurset nærmer seg for de påmeldte deltagerne.
Vi har satt opp litt ulike klokkeslett for kurset, som er lagt til rette for deltagerne da ofte noen må rekke kollektiv/fly mm.

Samling 1:
05.10.: Kl.09.00-15.30
06.10.: Kl.08.30-15.30
07.10.: Kl.08.30-15.30
08.10.: Kl.08.30-14.00

Samling 2:
07.12.: Kl.09.00-15.30
08.12.: Kl.08.30-15.30
09.12.: Kl.08.30-15.30
10.12.: Kl.08.30-14.00

Gratis parkering 
Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke.

Deltageren får tilgang til SOAs relevante faglitteratur, samt tildelt SOA-håndboken for inneværende år.

NB: KA-medlemmer subsidieres med 1500,-, og deltagerpris blir 8500,-

Kurset er tilrettelagt ansatte som ikke har fagbrev som anleggsgartner.

Se folder (pdf - se høyre kolonne) for mere info om kurset.

PÅ/AVMELDINGSFRIST 1. september 2021

Overnatting: vi anbefaler Hotel Comfort Union Brygge i Drammen.

NB: Vi forholder oss til myndighetenes anbefalinger når det gjelder Covid-19, og ved behov gjennomføres deler av undervisning som digital løsning.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-21-1
Kursnavn: Gravplasskolen 2021
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 05.10.2021 - 10.12.2021
Oppmøtetid: 09:00
Sluttid: 14:00
Varighet: 8 dager
Maks antall plasser: 12
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 10 000,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 10 000,-
Vanlig pris: 10 000,-
Kursbeskrivelse PDF: gravplasskolen-info.pdf