KURS NR 21

Gravplasskolen 

Målgruppe:
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg.

Kurset Modul 1 - Park & Anlegg
gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Opplæringen gjennomføres på 8 dager med til sammen 64 timer fordelt på to samlinger. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Selvstudium og fordypning mellom samlingene.

Innhold

• Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Standarder, lover og forskrifter
• Økonomi, ressursbruk og HMS
• Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
• Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
• Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
• Ugrasbekjempelse
• Etablering av grasarealer/ferdiggras
• Skadelige fremmedorgansimer
• Forskrift om fremmede organismer
• Generell anleggsteknikk, fundamentering, landmåling

Detaljert timeplan blir utsendt når kurset nærmer seg for de påmeldte deltagerne.
Vi har satt opp litt ulike klokkeslett for kurset, som er lagt til rette for deltagerne da ofte noen må rekke kollektiv/fly mm.

Samling 1:
08.10.: Kl.09.00-15.30
09.10.: Kl.08.30-15.30
10.10.: Kl.08.30-15.30
11.10.: Kl.08.30-14.00

Samling 2:
03.12.: Kl.09.00-15.30
04.12.: Kl.08.30-15.30
05.12.: Kl.08.30-15.30
06.12.: Kl.08.30-14.00

Gratis parkering 
Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke.

Se folder (pdf - se høyre kolonne) for mere info om kurset.

PÅMELDINGSFRIST 20. september 2019

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2019/2020-21-1
Kursnavn: Gravplasskolen 2019
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 8 dager
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 8 400,-
Vanlig pris: 8 400,-