KURS NR 21

Gravplasskolen 

Målgruppe:
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg.

Kurset Modul 1 - Park & Anlegg
gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Opplæringen gjennomføres på 8 dager med til sammen 64 timer fordelt på to samlinger. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Selvstudium og fordypning mellom samlingene.

Innhold

• Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
• Standarder, lover og forskrifter
• Økonomi, ressursbruk og HMS
• Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
• Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
• Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
• Ugrasbekjempelse
• Etablering av grasarealer/ferdiggras
• Skadelige fremmedorgansimer
• Forskrift om fremmede organismer
• Generell anleggsteknikk, fundamentering, landmåling

Samling 1:
08.10. – 11.10.2019

Samling 2:
03.12. - 06.12.2019

Gratis parkering
Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke.

Se folder (pdf - se høyre kolonne) for mere info om kurset.

PÅMELDINGSFRIST 8. september 2019

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2019/2020-21-1
Kursnavn: Gravplasskolen 2019
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 08.10.2019 - 06.12.2019
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 8 dager
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 8 400,-
Vanlig pris: 8 400,-