Grønn uke - teamskurs


Kurset bygger på læreplanen for VG2 anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift.


Målgruppe:
Lærlinger og ansatte i anleggsgartnerbransjen


Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker.


Ansvarlig for gjennomføring av kurs:
SOA
Varighet: 5 dager
Litteratur: SOAs faglitteratur er inkludert i pris


Innhold:
-Løvfellende trær og koniferer
-Sykdom
-Skadedyr
-Nyttedyr
-Sommerblomster
-Busker
-Stauder
-Fremmede invaderende arter
-Rødlista


Praktiske opplysninger:
-Timeplan og link til Teamskurset blir utsendt senest 2 virkedager før kursstart
-Det utsendes kursbevis på e-post etter gjennomført kurs
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Dersom man unnlater å møte på kurs og ikke gir beskjed, faktureres hele kursprisen

Påmeldingsfrist 20.02 2024

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-grøntkurs-2024
Kursnavn: Grønn uke
Kursaar: 2024
Kurssted: Hele landet
Adresse: Teams
Start - Sluttdato: 04.03.2024 - 08.03.2024
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 50
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 3 900,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 5 200,-
Vanlig pris: 6 700,-
Kursbeskrivelse PDF: