Gravplasskolen, Modul 1 - Park & Anlegg

Påmeldingsfrist 17.09.2023

Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og kompetansekrevende.
Derfor har Fagforbundet, Delta og KA- Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, i fellesskap utviklet en ”Gravplasskole” for kirkelig ansatte eller personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen gravplassektoren. Gravplasskolen består av 3 moduler og målet er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter i gravplassarbeidet.

SOA er ansvarlig for Modul 1 - Park & Anlegg som gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget.
Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Målgruppe: Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg. Kurset er tilrettelagt ansatte som ikke har fagbrev som anleggsgartner.

Varighet: 8 dager (Opplæringen gjennomføres over 8 dager, fordelt på to samlinger)

Samling 1
17.10.2023: Kl.09.00-15.30
18.10.2023: Kl.08.30-15.30
19.10.2023: Kl.08.30-15.30
20.10.2023: Kl.08.30-14.00

Samling 2
05.12.2023: Kl.09.00-15.30
06.12.2023: Kl.08.30-15.30
07.12.2023: Kl.08.30-15.30
08.12.2023: Kl.08.30-14.00

Litteratur og undervisningsform:
Deltagerne får tilgang til relevant faglitteratur fra SOA, og tildelt SOA-håndboken for inneværende år. Kurset foregår i form av forelesninger, plenums- og gruppediskusjoner og filmer.
Det vil også bli gitt praktisk opplæring og innføring innenfor temaene steinlegging, anleggsteknikk og beskjæring.

Innhold:
-Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
-Generell anleggsteknikk, fundamentering
-Standarder, lover og forskrifter
-Økonomi, ressursbruk og HMS
-Vegetasjonslære
-Beskjæring/vinterdendrologi
-Generell plantekjennskap
-Jord og jordforbedring
-Universell utforming
-Ugressbekjempelse
-Fremmede arter
-Gress

Obligatorisk oppgave:
Oppgaven gjennomgås siste dag på samling 1 og skal leveres under samling 2.
Mellom samlingene starter deltagerne planlegging og skissering av sin oppgave, «Etablering av minneplass på egen arbeidsplass».
Under samling 2 er det satt av tid til individuell veiledning og deltagere kan jobbe med oppgaven.

Praktiske opplysninger:
-Detaljert timeplan sendes til deltagere på e-post i forkant av kurset
-Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke
-KA-medlemmer subsidieres med 1500,-
-Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Overnatting: Bestilles av den enkelte deltager, og de siste årene har deltagerne booket på Union Hotell i Drammen.

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN- Gravplasskolen 2023
Kursnavn: Gravplasskolen 2023
Kursaar: Høst 2023
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 17.10.2023 - 08.12.2023
Oppmøtetid: 09:00
Sluttid: 14:00
Varighet: 8 dager
Maks antall plasser: 17
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 12 500,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 12 500,-
Vanlig pris: 12 500,-
Kursbeskrivelse PDF: