Gravplasskolen - Modul 1 - Park & Anlegg
Påmeldingsfrist 04.10.2022

Kurset Modul 1 - Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid. Undervisningen bygger på Læreplanen for Vg2 i skole og læreplanen for Vg3 i bedrift.

Målgruppe:
Primært for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg. Kurset er tilrettelagt ansatte som ikke har fagbrev som anleggsgartner.

Ansvarlig for gjennomføring av kurs:
SOA

Litteratur:
Deltagerene får tilgang til relevant faglitteratur fra SOA, og tildelt SOA-håndboken for inneværende år.

Obligatorisk oppgave:
Oppgaven gjennomgås siste dag på samling 1 og skal leveres under samling 2. Mellom samlingene starter deltagerne planlegging og skissering av sin oppgave, «Etablering av minneplass på egen arbeidsplass». Under samling 2 er det satt av en dag til individuell veiledning og deltagere kan jobbe med oppgaven.

Innhold
Generelle drift- og vedlikeholdsoppgaver
Standarder, lover og forskrifter
Økonomi, ressursbruk og HMS
Busker, trær, koniferer, sommerblomster, stauder, løk, og knoller
Beskjæring/vinterdendrologi, teori og praksis
Generell plantekjennskap, planting, jord og jordforbedring
Ugrasbekjempelse
Etablering av grasarealer/ferdiggras
Skadelige fremmedorgansimer
Forskrift om fremmede organismer
Generell anleggsteknikk, fundamentering

Detaljert timeplan sendes til deltagere på e-post i forkant av kurset.
For å få godkjent Gravplasskolen modul 1, må man være til stede på begge samlingene, i tillegg til å ha innlevert fordypningsoppgave.

Opplæringen gjennomføres over 8 dager, fordelt på to samlinger.
Samling 1:
18.10.2022: Kl.09.00-15.30
19.10. 2022: Kl.08.30-15.30
20.10. 2022: Kl.08.30-15.30
21.10. 2022: Kl.08.30-14.00

Samling 2:
06.12. 2022: Kl.09.00-15.30
07.12. 2022: Kl.08.30-15.30
08.12. 2022: Kl.08.30-15.30
09.12. 2022: Kl.08.30-14.00

Praktiske opplysninger:
Gratis parkering
Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke
KA-medlemmer subsidieres med 1500,- ved bestått fordypningsoppgave
Overnatting: vi anbefaler Hotel Comfort Union Brygge i Drammen

Kursdetaljer

Kursnummer: Gravplasskolen 2022
Kursnavn: Gravplasskolen 2022
Kursaar: 2022 - 2023
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 18.10.2022 - 09.12.2022
Oppmøtetid: 09:00
Sluttid: 14:00
Varighet: 8 dager
Maks antall plasser: 20
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 10 000,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 10 000,-
Vanlig pris: 10 000,-
Kursbeskrivelse PDF: gravplasskolen-folder.pdf