Grå uke - teamskurs

Kurset bygger på læreplanen for VG2 anleggsgartner og VG3 opplæring i bedrift.

Målgruppe:
Lærlinger og ansatte i anleggsgartnerbransjen

Det stilles ikke krav til opptak på kurset, men for å få et godt utbytte anbefaler vi minimum 1 års relevant praksis i faget, eller praksis fra lignende yrker.

Varighet:
5 dager
Ansvarlig for gjennomføring av kurs:
SOA
Litteratur: SOAs faglitteratur er inkludert i pris

Innhold:
-Masser/komprimering og utregninger av areal og mål
-Maskinteknikk
-HMS
-Bærekraft og gjenvinning
-Fundamentering
-Drenering
-Betong/forskaling og armering
-Universell utforming
-Murer
-Trapper
-Belegg

Praktiske opplysninger:
-Timeplan og link blir utsendt senest 2 virkedager før kursstart
-Det utsendes kursbevis på e-post etter gjennomført kurs
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Dersom man unnlater å møte på kurs og ikke gir beskjed, faktureres hele kursprisen

Siste frist for påmelding 10. februar 2024

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-gråttkurs-2024
Kursnavn: Grå uke - Teams
Kursaar: 2024
Kurssted: Hele landet
Adresse: Teams
Start - Sluttdato: 26.02.2024 - 01.03.2024
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 13:30
Varighet: 5 dager
Maks antall plasser: 50
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 3 900,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 5 200,-
Vanlig pris: 6 700,-
Kursbeskrivelse PDF: