Kurs nr. 13

lnformasionsmøte om fagprøven  

I samarbeid med Norges grønne fagskole - Vea,
inviterer SOA sine lærlinger til fagprøvesamling om planlegging, gjennomføring og vurdering av fagprøven.


Vi anbefaler alle lærlinger/lærekandidater som skal opp til fagprøve/kompetanseprøve i 2020,
eller innen april 2021, å delta på treffet.


Fagprøvesamlingen vil finne sted på Norges grønne fagskole –Vea , som holder til på Moelv. 
Adresse for samlingen: Turistveien 92, 2390 MOELV
Overnatting ved skolens internat, inkluderer håndklær/ sengetøy/ gratis lunsj og middag.

Det vil bli satt opp gratis buss fra Drammen, med stopp i Oslo.
Ved påmelding vil du få detaljerte program på epost!

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2019/2020-13-1
Kursnavn: Fagprøvesamling 2020
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Moelv
Adresse: Norges grønne fagskole - Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 12:00
Varighet: 2 dager
Maks antall plasser: 22
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: