SERTIFISERINGSKURS
Autorisasjonskurs i plantevern, 1. gang

Dette kurset vil bli satt opp ved nok antall påmeldte. Du vil da få forespørsel på e-post om oppsatte dato passer deg

To dagers autorisasjonskurs i plantevern.
For å få lov til å kjøpe og bruke plantevernmiddel i Norge må man ha et autorisasjonsbevis/sprøytesertifikat.
For å få dette må man gjennomføre kurs og bestå eksamen.

Målgruppe: Lærlinger og ansatte i anleggsgartnerbransjen
Varighet:
2 dager (eksamen på slutten av dag 2)
Gyldighet:
10 år
Ansvarlig for gjennomføring av kurs:
SOA
Ansvarlig for gjennomføring av eksamen og utsending av autorisasjonskort:
 Landbruksavdelingen - Statsforvalteren i Oslo og Viken. . 

Innhold:
-Godkjenning og bruk av plantevernmidler
-Regelverk og etiketten
-Plantevernmidler, helserisiko og miljø
-Verneutstyr
-Sprøyteutstyr innstilling og bruk
-Integrert plantevern
 
Litteratur:
-Læremateriell er inkludert i prisen
-Bøker sendes ut ved ca. 6 uker før kurs, eller når du melder på (om det er nærmere kursstart enn 6 uker). Det er helt avgjørende at deltagerne har lest stoffet på forhånd. Om du ikke gjennomfører kurset må bøkene leveres/sendes tilbake til SOA.

Praktiske opplysninger:
-Den avsluttende eksamen avholdes på slutten av dag to og godkjennes av Landbruksavdelingen - Statsforvalteren i Oslo og Viken. Herfra sendes også ut Autorisasjonskort ved bestått eksamen når du viser for behov for autorisasjonsbevis i forbindelse med yrket ditt. Tid fra bestilling av beviset til mottatt bevis er ca. 5-6 uker. Om det er helligdager i denne perioden vil det ta enda lenger tid.
-Eksamen er en skriftlig prøve på 1 time. Eneste tillatte hjelpemiddel er kalkulator. 
-Kurset og eksamen foregår på norsk, og det er en forutsetning at deltagerne kan beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav
om at bl.a. etiketten skal kunne leses og forstås.
-Har du behov for utvidet tid ved gjennomføring av eksamen? Legeerklæring som begrunner behovet for tilrettelegging ved eksamen må fremlegges ved påmelding til kurset, og skal godkjennes av Statsforvalteren senest 1 uke før eksamen.
-Fornyingskurs tas på Mattilsynets hjemmesider: https://www.mattilsynet.no
-Ved avmelding senere 2 uker før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiften
-Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere
-Om kurset foregår i våre kurslokaler er det gratis parkering og servering av kaffe/te

plantevern

Kursdetaljer

Kursnummer: SER-venteliste-plantevern- Drammen
Kursnavn: Autorisasionskurs i Plantevern, 1.gang (NB. 2 dager)
Kursaar: 2024
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: Dato kommer
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:30
Varighet: 2 dager
Maks antall plasser: 50
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 2 300,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 2 900,-
Vanlig pris: 4 300,-
Kursbeskrivelse PDF: