ABC – for faglig ledere og instruktører

NB. Kun for lærebedrifter gjennom SOA

Kurset er rettet mot faglige ledere og instruktører som har oppfølging og veiledning av lærlinger/lærekandidater gjennom SOA.
Målet med kurset er å styrke instruktørens og faglig leders veiledningskompetanse.

Målgruppe: Faglige ledere og instruktører
Varighet: 1 dag
Ansvarlig for gjennomføring av kurs: SOA

Innhold:

  • Mottak og introduksjon av lærlinger
  • Planlegging og kvalitetssikring av opplæringen
  • Læreplan for opplæring i bedrift
  • Læreplananalyse
  • Vurdering og dokumentasjonPraktiske opplysninger:

  • Det serveres lunsj/drikke under samlingen
  • Gratis parkering
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltagere 

Kursdetaljer

Kursnummer: ABC – for faglig ledere og instruktører-2023
Kursnavn: ABC – for faglig ledere og instruktører
Kursaar: Høst 2023
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 14.11.2023 - 14.11.2023
Oppmøtetid: 08:30
Sluttid: 15:00
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 9
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: