Kurs nr .11

Samling for nye lærlinger på Østlandet

Påmeldingsfrist  1. nov. 2021

SOA ønsker å invitere alle våre nye lærlinger til en samling i Drammen. Vi har lyst til å bli bedre kjent med vare nye lærlinger og samtidig gjennomgå forhold som har med læretiden å gjøre.

NB: Oppdatert program blir utsendt påmeldte lærlinger når samlingen nærmer seg.

Innhold

  • Holdninger
  • Føring av loggbok
  • Lærlingportalen
  • Kurs
  • Fagprøve
  • Internasjonalisering
  • Yrkes-NM/Worldskills/Euroskills

 

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2021/2022-11-1
Kursnavn: Samling for nye lærlinger i Østlandsområdet
Kursaar: 2021 - 2022
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: 10.11.2021 - 10.11.2021
Oppmøtetid: 12:00
Sluttid: 15:30
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 31
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: