Kurs nr. 12

Lærlingesamling for 1 års lærlinger i Trondheim , Strinda vgs.
Dato: 08.10.2019
Kursholder: Trøndelag fylkeskommune / SOA
Tidspunkt: 08.00-15.00

Obligatorisk samling for 1 årslærlinger

TEMA: Lærlingens plikter og rettigheter som lærling
MÅL:Lærlingen skal være trygg og kjent med sine plikter og rettigheter som lærling og arbeidstaker i bedriften.
Lærlingen skal få innspill som kan bidra til å mestre de livsutfordringer som hun/han vil stå overfor i læretiden.

Innlegg:

  • Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit? ELO
  • Arbeidslivets spilleregler – plikter og rettigheter. LO/NHO
  • Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet
  • Personlig økonomi. SpareBank1 Midt-Norge
  • Livsmestring og helse. Trøndelag Politidistrikt og kommunal folkehelse
  • Dokumentasjon og vurdering. Trøndelag fylkeskommune
  • Opplæringskontorets time

Kursdetaljer

ingen kurs funnet