Kurs nr. 12

Lærlingesamling for 1 års lærlinger i Trondheim , Strinda vgs.
Dato: 08.10.2019
Kursholder: Trøndelag fylkeskommune / SOA
Tidspunkt: 08.00-15.00

Obligatorisk samling for 1 årslærlinger

TEMA: Lærlingens plikter og rettigheter som lærling
MÅL:Lærlingen skal være trygg og kjent med sine plikter og rettigheter som lærling og arbeidstaker i bedriften.
Lærlingen skal få innspill som kan bidra til å mestre de livsutfordringer som hun/han vil stå overfor i læretiden.

Innlegg:

  • Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit? ELO
  • Arbeidslivets spilleregler – plikter og rettigheter. LO/NHO
  • Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet
  • Personlig økonomi. SpareBank1 Midt-Norge
  • Livsmestring og helse. Trøndelag Politidistrikt og kommunal folkehelse
  • Dokumentasjon og vurdering. Trøndelag fylkeskommune
  • Opplæringskontorets time

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2019/2020-12-1
Kursnavn: Obligatorisk samling for 1.årslærlinger, Trondheim 2019
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Trondheim, Strinda vgs.
Adresse: Strinda vgs. Harald Bothners vei 21, 7052 Trondheim
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 08:00
Sluttid: 15:00
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 35
Lærlingpris: 0,-
Lærebedriftspris: 0,-
Medlemsbedrift u/lærling pris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: