Kurs nr .11

Obligatorisk samling for nye lærlinger

SOA ønsker å invitere alle våre nye lærlinijer til en samling i Drammen. Vi har lyst til å bli bedre kjent med vare nye lærlinger og samtidig gjennomgå forhold som har med læretiden å gjøre.

Dagen avsluttes med bowling og pizza.

Innhold

  • Faglig oppfølging av lærebedriften og SOA
  • Holdninger
  • Føring av loggbok
  • Lærlingportalen
  • Kurs
  • Fagprøve
  • Internasjonalisering
  • Yrkes-NM/Worldskills/Euroskills

 

   
   
   
   
   

KUN FOR LÆRLINGER GJENNOM SOA

Kursdetaljer

Kursnummer: GEN-2019/2020-11-1
Kursnavn: Obligatorisk samling for nye lærlinger, Drammen 2019
Kursaar: 2019 - 2020
Kurssted: Drammen
Adresse: Kobbervikdalen 69
Start - Sluttdato: Ferdig
Oppmøtetid: 12:00
Sluttid: 20:00
Varighet: 1 dag
Maks antall plasser: 30
Lærlingpris: 0,-
Medlemspris: 0,-
Vanlig pris: 0,-
Kursbeskrivelse PDF: