OneDrive mappe med pdf doumenter - se her De samme dokumentene som individuelle dokumenter: Plantevernkatalogen_2021_ Felleskjopet (pdf) Ugras og Skadedyr i Grontanlegg, mattilsynet ...

Pga. nye forskrifter og personvernregler må alle påmeldinger til kurs i Arbeidsvarsling skje direkte hos Statens Veivesen: https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/kurs-i-arbeidsvarsling/Disse kursene utføres ...
Det er alt
Kontakt oss
f logo50Besøk oss på Facebook!
www.facebook.com/soasenter
ASAK miljøstein
park & anlegg
NAML
Klikk her for FAGUS!
Klikk her for vea!
SOA er godkjent i disse fylker:
 Akershus2024 Akershus
 Buskerud2024 Buskerud
Hedemark Innlandet
 Telemark2024 Telemark
TrndelagSkjold Trøndelag
 Vestfold2024 Vestfold
 Ostfold2024 Østfold
Oslo Kommune Utdanningsetaten
Oslo kommune

Nye, nyttige linker :
www.hage.no
www.bygg.no
På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen.
www.veilederforum.no
Litteratur til
autorisasjonskurs
i plantevern

Ikke SOA Medlem?