Sample media

Anleggsgartneren - en miljøskapende og miljøbevarende håndverker !

Anleggsgartneren kan med sine biologiske og tekniske kunnskaper bygge og vedlikeholde alle typer grøntanlegg som parker, hageanlegg, idrettsanlegg, kirkegårder, gågater, lekearealer og rekreasjonsområder for boliger, institusjoner og andre offentlige anlegg. Når anleggene er ferdig utfører anleggsgartneren alle oppgaver innen skjøtsel og vedlikehold.

Utdanning - Ta kontakt med oss om du ønsker å vite hvilke muligheter du har til å bli anleggsgarter.

Sample media

Det å være anleggsgartner er en trivelig jobb hvor du opparbeider deg kunnskap innen flere fagområder. Anleggsgartnerfaget byr på mange spennende utfordringer, et aktivt og varierende arbeid ute.