Informasjonsmøte om fagstudiet på Norges grønne fagskole Vea