Vi
gratulerer så mye til vår lærling, Østen Skyberg med meget godt bestått fagprøve 28.06.2019. Østen har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag ved Lena-Valle videregående, samt kurs via SOA. Gjennom læretiden har han vært lærling hos Jens Barlund AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

Foto: Jens Barlund AS.