Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Kristoffer Heum Christiansen med bestått kompetanseprøve 06.12.2018. Kristoffer har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag ved Gjennestad videregående skole. Han har gjennom læretiden vært lærekandidat hos Hageservicesenter-SOA og har hatt praksis hos Larvik Kirkelige Fellesråd. Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!

Kristoffer H K

Kristoffer H K

Kristoffer H K