Stig har tilegnet seg teori via en rekke kurs hos SOA, og har gjennom læretiden vært lærling hos Braathen Landskapsentreprenør AS. Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!