Marte har tilegnet seg teori via VG2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag ved Gjennestad videregående skole, Landbruk/Gartnernæring ved Norges grønne fagskole – Vea, samt ulike kurs i regi av SOA. Marte har gjennom læretiden vært lærling hos vår medlemsbedrift, Calluna Grøntanlegg AS og har i tillegg vært utplassert hos Park og anlegg AS! Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!»

20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi20170929 130931 Kopi