Jonas har tilegnet seg teori via Bygg- og anleggsteknikk ved Mysen Videregående skole. Jonas har gjennom læretiden vært lærling hos Vaktmesterkompaniet AS. Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider

1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt1 Marita Bangor Synnestvedt

 

6 file 426 file 426 file 426 file 426 file 426 file 426 file 426 file 426 file 42