Camilla har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk (Meløy videregående skole) og VG2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag (Gjennestad videregående skole) samt en rekke kurs i regi av SOA. Camilla har gjennom læretiden vært lærling hos Løvenskiold-Fossum Kraft og Paul Inge Eriksen. Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn

5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn

1 IMG 20171023 0937161 IMG 20171023 0937161 IMG 20171023 0937161 IMG 20171023 0937165 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn5 Uten navn