Klikk på navnet under for slideshow
Klikk på første bilde hvor du vil starte slideshowet. Bruk piler på hver side.

(Slideshowet starter i et nytt vindu)


Bjørn Olav Skjerven Fjærestad banner

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Bjørn Olav Skjerven Fjærestad med bestått kompetanseprøve 02.12.2016.
Bjørn Olav har tilegnet seg teori fra Vg.1 Naturbruk og Vg.2 Anleggsgartner og idrettsanlegg ved Gjennestad Videregående skole.
Gjennom læretiden har han vært lærekandidat hos Hageservicesenter/SOA og utplassert hos Sandefjord kommune.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til vidre!


Roger Clement Salas Lopez

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Roger Clement Salas Lopez med bestått kompetanseprøve 04.11.2016.
Roger har tilegnet seg teori fra Vg.1 Naturbruk og Vg.2 Anleggsgartner og idrettsanlegg ved Sogn Videregående skole.
Gjennom læretiden har han vært lærekandidat hos Hageservicesenter/SOA og Vaktmesterkompaniet AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!


Nicolay Eiken Andresen

Vi gratulerer så mye til vår lærling Nicolay Eiken Andresen med bestått fagprøve 02.11.2016.
Nicolay har tilegnet seg teori gjennom SOAs Lærlingskole, samt har hatt praksis og læretid hos Anleggsgartner Eiken og Sønn AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

(navn) banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Runar Lyseng med meget godt bestått fagprøve 28.10.2016. Runar har tilegnet seg teori via Gr.kurs Naturbruk, VG1 Landbruk og naturforvaltning, og Vg2 allsidig Landbruk ved Tomb videregående skole. I tillegg har han tatt 8-ukes Lærlingskole/praksiskandidatkurs via SOA, 2016.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Marianne Søraa banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Marianne Søraa med meget godt bestått fagprøve 20.10.2016.
Marianne har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg og Vg2 Landbruk og gartnernæring ved Gjennestad videregående skole, i tillegg til 8-ukes Lærlingskole via SOA, 2016.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Anna Björkdahl banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Anna Björkdahl med bestått fagprøve 14.10.2016. Anna har hatt praksis og vært lærling hos Hagespesiallisten AS, og tilbrakt siste periode hos NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Anna har gjennom tiden som lærling deltatt på en rekke kurs i regi av SOA.

Vi gratulerer, og ønsker lykke til som fagarbeider!


John Gunnar Urberg banner

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat John Gunnar Urberg med bestått kompetanseprøve 14.10.2016.
John Gunnar har tilegnet seg teori fra Vg.1 Bygg og anleggsteknikk ved Røyken vgs. og Vg.2 Anleggsteknikk ved Kongsberg vgs.
Gjennom læretiden har han vært lærekandidat hos Hageservicesenter/SOA samt hatt praksisplass hos ABT Anleggsgartner AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!


Marius Marthinsen banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Marius Marthinsen med bestått fagprøve 30.09.2016. Marius har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg ved Gjennestad Vgs. Han deltok også ved SOAs 8-ukers Lærlingskole i 2016.
Marius har i læretiden vært lærling hos vår medlemsbedrift Håkonsen & Sukke.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Kristine Bråthen Austad banner

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Kristine Bråthen Austad med bestått kompetanseprøve 01.09.2016. Kristine har tilegnet seg teori via SOAs vinterkurs for 1 og 2 års lærlinger, i tillegg til en rekke enkeltkurs. Gjennom læretiden har hun vært lærekandidat hos Hageservicesenter, SOA.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!


Sigve Kasbo Tveit banner

"Vi gratulerer så mye til vår lærling Sigve Kasbo Tveit med bestått fagprøve 19.08.2016. Sigve har tilegnet seg teori via Vg1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. (Kalnes) Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Maskin og Utemiljø AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Gøril Fremstad banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Gøril Fremstad med bestått fagprøve 08.07.2016. Gøril har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. Gjennom læretiden har hun vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Jens Barlund AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider


Simen Gorseth banner

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Simen Gorseth med bestått kompetanseprøve 08.07.2016. Simen har tilegnet seg teori via VG1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg.Gjennom læretiden har han vært lærekandidat hos Hageservicesenter, SOA.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!


Bendik Olai Venstad banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Bendik Olai Venstad med bestått fagprøve 01.07.2016. Bendik har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg og VG3 gartnernæring. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Tronslien AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider


Christian Pedersen banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Christian Pedersen med bestått fagprøve 01.07.2016.
Christian har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Uterom AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider


Kristian Holstad Bjerke banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Kristian Holstad Bjerke med bestått fagprøve 01.07.2016. Kristian har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift,Isachsen Entreprenør AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider


Anders Backe banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Anders Backe med bestått fagprøve 01.07.2016. Anders har tilegnet seg teori via Vg1 Bygg og anleggsteknikk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Lars Magnus Braaum / Hadeland maskindrift AS i Brandbu.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

Foto: Sven Magne Andersen / Ragna Berg


Rolf Severin Ødegaard Drogen banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Rolf Severin Ødegaard Drogen med bestått fagprøve 17.06.2016.
Rolf Severin har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Anleggsgartnerkompaniet AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider


Joakim Engstrøm banner

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Joakim Engstrøm med bestått fagprøve 15.06.2016.
Joakim har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, grunnkompetanse og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg, grunnkompetanse. Gjennom læretiden har han vært lærekandidat hos SOAs medlemsbedrift, Anleggsgartnerfirma Strandman AS

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!


Lars Stian Svenskerud banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Lars Stian Svenskerud med bestått fagprøve 10.06.2016.
Lars Stian har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg ved Lena-Valle vgs. Gjennom læretiden har han vært lærling hos SOAs medlemsbedrift, Toten Stein og Anleggsgartner AS

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Ellen Aarstrand Bolstad banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Ellen Aarstrand Bolstad med meget godt bestått fagprøve 29.04.2016.
Ellen har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Hun har vært lærling i Forsvaret i 10 måneder, og tegnet lærekontrakt med SOA i april 2015. Siste del av læreperioden har Ellen vært lærling hos vår medlemsbedrift Din Gårdsplass AS i Trondheim.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!


Seksan Samboon banner

Vi gratulerer så mye til vår lærling Seksan Somboon (Tem) med bestått fagprøve 22.04.2016.
Tem har tilegnet seg teori via Vg1 Naturbruk, VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2013, og har under læreperioden vært lærling hos vår medlemsbedrift UIO, Universitetet i Oslo, avd. Parkseksjonen.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!