Klikk på navnet under for slideshow
Klikk på første bilde hvor du vil starte slideshowet. Bruk piler på hver side.

(Slideshowet starter i et nytt vindu)

Vi gratulerer vår lærling Aleksander Leander Jonassen, med bestått fagprøve 06.11.2015. Aleksander har vært lærling hos vår medlemsbedrift Grøteig AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2013. Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

HIPP HURRA og gratulerer til vår lærling, Tonje Haugen med bestått fagprøve 23.10.2015. Tonje har vært lærling hos vår medlemsbedrift Roger Olsen Vedlikehold AS.
Hun har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk og Vg2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Hun tegnet tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling Øyvind Kirkhus Dahl med meget godt bestått fagprøve 23.10.2015. Øyvind har vært lærling hos vår medlemsbedrift, Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS. Han har tilegnet seg teori ved VG1 Naturbruk, og VG2 Gartneri og hagebruk, samt VG3 Gartner.
Vi takker så mye for følget, og ønsker Øyvind lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling Nadia Sabir med bestått fagprøve 25.09.2015. Nadia har vært lærling hos vår medlemsbedrift, Vaktmesterkompaniet AS. Hun har tilegnet seg teori ved VG1 Naturbruk, og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg, i tillegg til SOAs lærlingeskole. Nadia tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vår lærekandidat i anleggsgartnerfaget, Mads Herman Fjeld Andersen besto 25.09.2015 sin kompetanseprøve.
Mads tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013, og har i læreperioden være lærekandidat hos Vaktmesterkompaniet AS. Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg, og har i tillegg hatt tilgang til en rekke kurs via SOA. Vi gratulerer så mye med bestått kompetanseprøve, og ønske lykke til videre!!!

 

HIPP HURRA, Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Robert Simonsen med bestått kompetanseprøve 25.09.2015. Robert har perioden vært lærekandidat hos Anleggsgartner Arnstein Barstad AS. og Trepleiefirmaet Lilleby AS. Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!

 

HIPP HURRA, Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Martin Stensholt Jacobsen med bestått kompetanseprøve 18.09.2015. Martin har vært lærekandidat hos Hageservicesenter, og har vært utplassert hos Rocks of Norway i Sandefjord. Han har tilegnet seg teori via SOAs lærlingskole og aktuelle sertifiseringskurs.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2014.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til videre!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling Marius V. Arnesen med meget godt bestått fagprøve 18.09.2015. Marius har vært lærling hos vår medlemsbedrift, Tore Rafoss AS. Han har tilegnet seg teori ved VG1 Bygg - og anleggsteknikk, og VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013.
Vi takker så mye for følget, og ønsker Marius lykke til som fagarbeider!

 

HIPP HURRA, Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Amanda Elisabeth Jensen med bestått kompetanseprøve 14.09.2015. Amanda har vært lærekandidat hos Hageservicesenter, og utplassert hos Plantasjen, Holmestrand. Hun har tilegnet seg teori via SOAs lærlingskole og aktuelle sertifiseringskurs. Hun tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærekandidat Kristian Bakke Andresen med bestått kompetanseprøve 28.08.2015. Kristian har vært lærekandidat hos vår medlemsbedrift, Skedsmo Kommune. Han har tilegnet seg teori ved VG1 Bygg - og anleggsteknikk, og VG2 Byggteknikk/ anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2014.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling Lasse Larsen, med bestått kompetanseprøve 28.08.2015. Lasse har vært lærekandidat hos vår medlemsbedrift, Modum Kommune. Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2014.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling Thomas Øien med bestått fagprøve 28.08.2015. Thomas har vært lærling hos vår medlemsbedrift, Eiken og Sønn AS, BL Utenomhus samt Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i Juli 2012.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Gudjon Heidar Hallvardsson med bestått fagprøve 21.08.2015. Gudjon har vært lærling hos vår medlemsbedrift Isachsen Anlegg AS og Anleggsgartnermester Bjørn Bekkevold AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Bygg og anleggsteknikk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg. Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling Finn-Erling Kristoffersen, med bestått fagprøve 31.07.2015. Finn-Erling har vært lærling hos vår medlemsbedrift Kolsrud Anleggsgartner i Østfold.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2013.
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Sigve Kattevold Nordåker med bestått fagprøve 10.07.2015. Sigve har vært lærling hos vår medlemsbedrift Land Anleggsgartner AS og Toten Stein og Anleggsgartner AS
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg. Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Bjørnar Rui Bjerketvedt med bestått fagprøve 03.07.2015. Bjørnar har vært lærling hos vår medlemsbedrift Telemark Park & Hageanlegg AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk og VG2 Skogbruk og VG3 Naturbruk. Han tegnet lærekontrakt med SOA i januar 2014. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling Tilde Waltoft, med bestått fagprøve 03.07.2015.
Tilde har vært lærling hos vår medlemsbedrift Uteanlegg AS i Drøbak.
Hun har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg.
Hun tegnet lærekontrakt med SOA i august 2013. Hun var utplassert i Spania i vinter, og i vår ble det en tur til London og "Chelsea flower show, 2015"
Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Jørgen Vaaden med bestått fagprøve 26.06.2015. Jørgen har vært lærling hos vår medlemsbedrift Tronslien AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Bygg og anleggsteknikk, og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg. Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Henrik Møyland med Meget godt bestått fagprøve 26.06.2015 Henrik tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013 og har under læretiden vært lærling hos vår medlemsbedrift Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.
Han har studert Vg1 Naturbruk, og Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

HIPP HURRA og gratulerer til vår lærling, Ola Tobias Bevan med bestått fagprøve 26.06.2015. Ola Tobias har vært lærling hos vår medlemsbedrift Løvold AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk, Vg2 Landbruk og gartnernæring samt Vg3 Studieforberedende Naturbruk.
Han tegnet tegnet lærekontrakt med i juni 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Margrethe Brynem med bestått fagprøve 26.06.2015. Margrethe har vært lærling hos vår medlemsbedrift NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås)
Hun har tilegnet seg teori ved Vg1 Landbruksfag/Naturbruk og har i tillegg tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som hun tegnet lærekontrakt med i februar 2013. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Markus Gammals Slommerud med bestått fagprøve 26.06.2015. Markus har vært lærling hos vår medlemsbedrift Løvold AS.
Han har tilegnet seg teori ved Vg1 Naturbruk og VG2 anleggsgartner og idrettsanlegg. Han har i tillegg tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i juli 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Håkon Svarstad med bestått fagprøve 19.06.2015
Håkon tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013 og har under læretiden vært lærling hos Løvold AS.
Han har studert Vg1 Naturbruk, og Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Håkon Svarstad med bestått fagprøve 19.06.2015
Håkon tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013 og har under læretiden vært lærling hos Løvold AS.
Han har studert Vg1 Naturbruk, og Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Andreas Røv Eriksen med bestått fagprøve 19.06.2015
Andreas tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013 og har under læretiden vært lærling hos Løvold AS.
Andreas har studert Vg1 Naturbruk, og Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag. Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Gratulerer så mye til vår lærling, Susanne Haug med bestått fagprøve 12.06.2015. Susanne har vært lærling hos våre medlemsbedrifter Vaktmesterkompaniet og ISS Landskaping.
Hun har i tillegg tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som hun tegnet lærekontrakt med i juli 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Knut Erik Sandholdt med bestått fagprøve 12.06.2015
Han har under læretiden vært lærling hos Anleggsmester Bjørn Bekkevold AS.
Knut Erik tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Christen Joachim Gervin med bestått fagprøve 12.06.2015. Christen Joachim har vårt lærling hos vår medlemsbedrift Topaas og Haug.
Han har i tillegg tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i 2013.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling Fredrik Aandstad Nilssen som fikk meget godt bestått på sin fagprøve 5. juni!
Fredrik signerte lærekontrakt med Hageservicesenter, SOA i mai 2013 og tilbrakte siste del av læreperioden hos anleggsgartner Einar Krohn Riege. Vi takker Fredrik så mye for følget, og ønsker han lykke til i jobb som fagarbeider!!

 

HIPP HURRA for vår lærling, Karoline Stenmoen med bestått fagprøve 05.06.2015. Karoline har vært lærling hos våre medlemsbedrifter Vaktmesterkompaniet og ISS Landskaping.
Hun har i tillegg tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som hun tegnet lærekontrakt med i juni 2012.

Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til Andreas Seljevoll som besto sin kompetanseprøve fredag 22.05.2015
Andreas har under læreperioden vært i lære hos Tønsberg kommune med Anita Hyge som sin faglige veileder. Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer så mye til vår lærling, Dan Fredrik Paulsen med bestått fagprøve 22.05.2015

Han har under læretiden vært lærling hos Hageform AS.
Dan Fredrik har tatt anleggsgartnerteorien hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i april 2012.
Vi takker for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Rune Rokseth Rønning med bestått fagprøve 17.04.2015
Rune har tidligere studert Vg1 Naturbruk, samt Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag.
Han har under læretiden vært lærling hos BL-Utomhus AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Arne Kristoffer Ystgård med bestått fagprøve 17.04.2015
Arne Kristoffer har tidligere studert Vg1 Naturbruk, samt Vg2 Anleggsgartner/ idrettsanleggsfag.
Han har under læretiden vært lærling hos 3 KLØVER AS.

Vi takker så mye for følget, og ønsker lykke til som fagarbeider!