Vi gratulerer vår lærling, Christian Gjestang Worren, med bestått fagprøve 09.11.2012. Christian har vært på praksis kandidatkurs hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i juni 2009. Han har under læreperioden vært lærling hos Hagespesialisten A/S.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Kaja Ulsness, med bestått fagprøve 26.10.2012. Kaja har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kalnes videregående skole. Hun tegnet lærekontrakt med SOA i oktober 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Rød Planteskole.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

 

Vi gratulerer vår lærling, Lars Martin Blomstervik, med bestått fagprøve 19.10.2012. Lars Martin har vært på praksis kandidatkurs hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i april 2010. Han har under læreperioden vært lærling hos Bærum Hage og Anleggsservice AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Eirik Ellertsen, med bestått fagprøve 12.10.2012. Eirik har gått GK Byggfag og VK1 Betongfag ved Røyken videregående skole. Han tegnet lærekontrakt med SOA i oktober 2011 og har under læreperioden vært lærling hos Reidar Kristiansen AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Trond Liseth, med bestått fagprøve 12.10.2012. Trond Liseth har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Hvam videregående skole. Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Oslo Vei AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Stian Myhre, med bestått fagprøve 12.10.2012. Stian har gått GK Byggfag og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Sogn videregående skole. Han tegnet lærekontrakt med SOA i september 2008 og har under læreperioden vært lærling hos Oslo Vei AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Bjørn Christian Andersen, med bestått fagprøve 28.09.2012.
Bjørn Christian har gått GK Bygg og anleggsteknikk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kongsberg videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartner Thorsby AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Catharina Botnmark Edvardy , med bestått fagprøve 21.09.2012
Catharina har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Hvam videregående skole.
Hun tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Bergheim Snøservice AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Andreas Hall med meget godt bestått fagprøve 21.09.2012
Andreas har tatt anleggsgartner teorien hos SOA som han tegnet lærekontrakt med i juni 2009. Han har under læreperioden vært lærling hos Kreativt Hagemiljø DA og Morten Gultvedt Entreprenør AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Thor Edvard Bakkerud med bestått fagprøve 21.09.2012
Thor Edvard har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kongsberg videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartnermester Bjørn Bekkevold AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Nicholas Bakken med bestått fagprøve 21.09.2012
Nicholas har gått GK Naturbruk og VK1 Landbruk og Gartnernæring ved Lier videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i september 2009 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartnermester Bjørn Bekkevold AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Kristian Sønsteli med bestått fagprøve 21.09.2012
Kristian har gått GK Bygg og anleggsteknikk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Valle videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i desember 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Bygg og Utemiljø AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Arthur Svenning med bestått fagprøve 14.09.2012
Arthur har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartnerfirma Strandmann AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Ulrik Myrhaug med bestått fagprøve 07.09.2012
Ulrik har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Steen & Lund AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Jonas Dåstøl Aannestad, med bestått fagprøve 31.08.2012. Jonas har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kongsberg videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i september 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Eiker Grøntmiljø AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Emil Rustad med bestått fagprøve 31.08.2012
Emil har gått GK Bygg og anleggsteknikk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kalnes videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartner Trond Johnsrud

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Asbjørn Stubberud Bratrud med bestått fagprøve 31.08.2012
Asbjørn har gått Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Solør videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartner Arnesen AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Eriane Synøve Lier Wennevold med bestått fagprøve 17.08.2012
Eriane Synøve har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Hvam videregående skole.
Hun tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Maskin og Utemiljø AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Ola Sørby Bråten med bestått fagprøve 17.08.2012
Ola har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Hvam videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Løvold AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Mona Hobøl Bjørnerud med bestått fagprøve 13.07.2012
Mona har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner / idrettsanleggfag ved Sogn videregående skole.
Hun tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Reidar Kristiansen AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Ferdinand Knudsen med bestått fagprøve 06.07.2012
Ferdinand har gått GK Byggfag og VK1 Idrettsfag ved Vestby videregående skole og tatt praksiskandidatkurs i regi av SOA.
Han har hatt lærekontrakt med SOA og har under læreperioden vært lærling hos Kreativt Hagemiljø og Uteanlegg AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Martine Gjødingseter Lie med bestått fagprøve 06.07.2012.
Martine har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Hvam videregående skole.
Hun tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Sigurd Furulund Maskin AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Fredrik Nestvang Wessel med bestått fagprøve 06.07.2012.
Freddy har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA og har under læreperioden vært lærling hos Eiker Grøntmiljø

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Freddy Norin Tollefsen med bestått fagprøve 22.06.2012.
Freddy har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i oktober 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Kongsberg Skifer & Granitt AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Einar Mangelrød med bestått fagprøve 22.06.2012
Einar har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner / idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Trond Martin Wiersholm med bestått fagprøve 08.06.2012.
Trond Martin har gått GK Naturbruk og VK1 Anleggsgartner/idrettsanleggfag ved Kalnes videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Uteanlegg AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Kristian Karlsen med bestått fagprøve 08.06.2012.
Kristian har gått GK Bygg og anleggsteknikk og VK1 Anleggsgartner/Idrettsanleggfag ved Kongsberg videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juni 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartnermester Bjørn Bekkevold.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Tommy Kjennerud med bestått fagprøve 08.06.2012.
Tommy har gått GK naturbruk og VK1 Anleggsgartner/Idrettsanleggfag ved Gjennestad videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i juli 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartnermester Bjørn Bekkevold.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!

Klikk her
Klikk her for bilder
for bilder

Vi gratulerer vår lærling, Fredrik Hafstad Millstein med bestått fagprøve 11.05.2012.
Fredrik har gått GK naturbruk og VK1 Anleggsgartner/Idrettsanleggfag ved Sogn videregående skole.
Han tegnet lærekontrakt med SOA i august 2010 og har under læreperioden vært lærling hos Anleggsgartner Sigurd Johannessen AS.

Vi ønsker lykke til som fagarbeider!