SOA-HÅNDBOKEN
https://www.soasenter.com/nettbutikk/soa-handboken
SOA har utarbeidet en Håndbok i tre deler som vi håper kan være til nytte for elever, lærlinger, lærekandidater og bedrifter i anleggsgartnerbransjen.

Først del av Håndboken omfatter en HMS del med hjemmel i ulike systemkrav, bl.a. forankret i Arbeidsmiljøloven.
Andre del av Håndboken består av en tidsplanlegger / kalender.
Tredje del av Håndboken er en faglig del som inneholder bl.a. en rekke beskrivelser og tabeller iht. lærebøker i faget og NS 3420 Kap. K.

A-88 UNDERVISNING
Forlaget har eksistert siden 1992 og har bare gitt ut faglitteratur for anleggsgartnerfaget. Flere av våre utgivelser er referanse-litteratur til Norsk Standard 3420 kap. Anleggsgartnerarbeider. Kompendiene er blitt  revidert en rekke ganger. 2016 utgaven er den siste revisjonen og den mest omfattende. 

For bestilling:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / https://brettboka.no/edushop/categories/6100

BØKER
"Anlegg og vedlikehold"
"Legging av brostein"
"Legging og hogging av skifer og natursteinplater"
"Setting av granittkantstein i betong"
"Betongstein. legging, normer og krav"
"Geo.teknikk for anleggsgartnere"
"Økonomi for anleggsgartnere"

"ANLEGGSTEKNIKK FOR ANLEGGSGARTNERE"
Anleggsteknikk for anleggsgartnere har bidrag fra 13 forfattere med navn som Arvid Ekle, Kristian Holo, Torgeir Koteng og Øyvin Vestre i spissen. Den henvender seg til elever på Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, og de som er lærlinger eller praksiskandidater og skal ta fagprøven i Vg3 Anleggsgartner. Boka er utvilsomt også en godt egnet fagbok for anleggsgartnerfirmaer og kommunenes egne avdelinger med ansvar for bygging og vedlikehold av ulike typer anlegg landet rundt. Her kan anleggsgartneren finne stoff om de fleste arbeidsoppgaver knyttet til fagets grå del. Videre presenteres det siste nye om GPS og datateknologi samt «nye» anleggstyper som omfatter lokal overvannsdisponering, såkalte LOD-tiltak for å møte dagens klimautfordringer, og opparbeiding av anlegg for barn og unge. Kapitler som omhandler universell utforming, lovverk, historikk og organisasjonene innen faget får du med på kjøpet.

Anleggsteknikk for anleggsgartnere Arvid Ekle, Kristian Holo, Torgeir Koteng og Øyvin Vestre m.fl. ISBN: 978-82-8021-097-5
   

"ØKONOMI OG PROSJEKTSTYRING"
Boka Økonomi og prosjektstyring gir gjennom sine tre forfattere grunnleggende økonomiforståelse og innblikk i teorien bak prosjektgjennomføring, ledelse og etablering av egen bedrift. Boka er basert på erfaringer og eksempler fra service- og produksjonsbedrifters hverdag med hovedvekt på grønn sektor og landbruk. Fra startkapitlet om grunnleggende matematikk via kapitlet om bruk av digitale hjelpemidler i prosjektstyringen til bokens tredje kapittel om regnskapsføring, driftsregnskap og analyse holdes den praktiske hverdagen for øye. Så følger bedriftslære og bedriftsøkonomi, forankret til naturbruk og anleggsgartnerfaget. Kapittel 5 fører inn i organisasjon og ledelse og i ulike selskapsformer for å sette opp en forretningsplan. Avslutningskapitlet tar opp sider ved jobbsøking og veien videre. Slik står eleven godt rustet til å forstå hva som kreves for å starte eget selskap, såvel som å våre ansatt. Ved siden av anleggsgartnerfaget retter boka seg til dem som utdanner seg til agronomer, gartnere, skogoperatører og driftsoperatører i idrettsanleggsfag.

økonomi og prosjektstyring Klaus Brinck, Østen Lybeck og Magnor Reke ISBN: 978-82-8021-095-1

"HAGESELSKAPETS SORTLISTE"
http://www.hageselskapet.no/sortslista/ 2000 planteslag for nordiske forhold presentert i tabellform - med klimasonekart. Sortslista omfatter alt fra prydbusker og-trær til roser, stauder, løk- og knollvekster, sommerblomster, plengras, krydder, grønnsaker, frukt og bær. Dagens sortsliste er den 10. i rekken; kraftig revidert,utvidet og tilpasset dagens tilgang på sorter. Sortslista er skrevet av våre fremste fagfolk og er resultat av mange års innsikt og erfaringer. Redaktør er professor Gustav Redalen. Plantene er ordnet alfabetisk. Bak i boka er det dessuten registre etter botaniske-, norske- og svenske navn.

I tett samarbeid med Meteorologisk institutt er det utarbeidet klimasonekart som presenteres i boka. Her er det tatt hensyn til klimaforholdene i vekstsesongen i tillegg til vintertemperaturen. Klimamsonene er markert med fargekoder fra H1 til H8. I boka er opplysninger om alt du trenger å vite for å velge riktige planter ut fra bruksområder, plantehøyde, blomstringstidspunkt, krav til plass og voksested osv.

Boka er et uunnværlig verktøy for fagfolk; landskapsarkitekter, anleggsgartnere, hagedesignere, folk i grønn utdannelse o.l. Og et pålitelig oppslagsverk for hageeiere som er interessert i å gå mer i dybden.

Det Norske Hageselskapet

 "TRÆR OG BUSKER"
I boka Trær og busker (for norske hager) presenterer forfatteren de viktigste artene og sortene av prydbusker og trær for hager, balkonger, terrasser, parker og offentlige anlegg. Han gir også mange råd om bruken av prydbusker og trær og veileddning om dyrking og beskjæring. Med arts- og slektsregister og litteraturliste.

Egil Hansen Ole Billing Hansen Tun ISBN 9788252931013

"JORDKULTUR"
Boka Jordkultur presenterer grunnleggende kunnskap om jord som vokseplass for de fleste kulturer. Behandling av jorda for å sikre god plantevekst skjer på grunnlag av kunnskap om jordas egenskaper og de ytre forholdene som påvirker disse. I denne boka kan du lære mer om: - Grunnlaget for plantevekst - Vanning og drenering - Jordarter og jordsmonn - Jordkjemi og plantenæringsstoffer - Organisk gjødsel - Mineralgjødsel og kalk - Gjødselplanlegging - Jordarbeiding - Jordpakking og erosjon

Svein Skøien Fagbokforlaget ISBN 9788252931785

VG1 - GRUNLEGGENDE TEGNINGSLÆRE
Boken Vg1 - Grunnleggende tegningslære inneholder ca 52 eksempler og oppgaver og dekker de fem læreplanmålene innenfor tegning. Disposisjonen er slik: 1 Mål og undervisningsopplegg, 2 Hva er tegning?, 3 Tegneutstyr og anbefalt bruk, 4 Tegneforståelse, 5 Tegnemetoder, 6 Arbeidstegninger innenfor de ulike yrkene, 7 Digital tegning, 8 Kalkulasjon og beregning med digitale verktøy.

Simon Rostgaard Byggenæringens Forlag ISBN 978-82-8021-072-2