SOA har laget en spørsmålsbank på Quizlet. Her kan du blant annet få testet deg på kjerneplantelista og botaniske navn. Gå ...

SOA-HÅNDBOKENSOA har utarbeidet en Håndbok i tre deler som vi håper kan være til nytte for elever, lærlinger, lærekandidater og ...

Truls Eriksen er bla. forfatter av "Planter i hager og grøntanlegg", "Økologi og plantelære", "Bruk og stell av planter i ...
Det er alt