<% If Session("smtp_server") = "" then %> <% End If %> Storgatestein setting på Akershus Festning <% ' %> <% '~~~ Main Menu ~~~ %> <% '~~~ Tooltips ~~~ %> <% '~~~ Alle Modal Windiows i fra denne dwt ~~~ %> <% '~~~ Nettstudie - gartner ~~~ %> <% '~~~ Nettstudie - idrett ~~~ %> <% ' !!!!!!!!!! OPPDATER onload i BODY i KART.ASP ETTER DWT FIL ER SPART! !!!!!!!!! %>
Storgatestein setting på Akershus Festning
Av Morten Bolstad Eilertsen (lærling hos Braathen Lanskapsentrepnør A/S)
Klikk på bildene for forstørrelse

Jeg har vært med og satt storgatestein på Akershus festning, der har man pelt opp steinene pga arbeider med vann, avløp og strøm. Vi har tatt bilder av slik det så ut før i tok det opp og må prøve å sette det likt på nytt noe som er ganske interessant og litt av en utfordring. Her kan dere se bilder av jobben .
Her er det ett bilde fra permen med alle bildene som ble tatt rør steinene ble tatt opp.
Her jobber vi etter permen med bilder.
Her settes storgatestein ett spesielt mønster og ved siden av blir det satt kulestein
Mye stein som blir satt
Nå har vi fuget kulesteinsbelegget.
Snart ferdig med den gata.
Ferdig settingen rundt sluket mangler å fuge med 0-8
Blanding av storgatestein og kulestein var også i det gamle mønsteret
Mangler å fuge. Her ser man en kombinasjon med storgatestein og kulestein

Av Marcus Thoresen Lundmark

Litt om bedriften: Braaten Landskapsentreprenør
Lærling, Morten Bolstad Eilertsen er ansatt i bedriften Braathen Landskapsentreprenør AS. Bedriften er et av landets ledende anleggsgartnermester-/entreprenørfirmaer med rundt 30 medarbeidere i Ytre Enebakk.
Vi utfører komplette utomhusanlegg som parker, skole- og idrettsanlegg, torg- og gateløsninger. Våre oppdragsgivere er i hovedsak næringsdrivende, offentlige innstanser og riksentreprenører med hovedarbeidsområde i Osloregionen. Vårt hovedkontor, verksted og lager ligger i Ytre Enebakk, like utenfor Oslo.


Litt om prosjektet:
Akershus Festning - Infrastrukturprosjektet
Byggherre: Forsvarsbygg Utvikling Oslo
Bygg- og prosjektledelse: Hjellnes Consult AS
Utførende grunn- og steinarbeider: Braathen Landskapsentreprenør AS

Akershus FestningModernisering av Infrastrukturen på Akershus festning er iverksatt av behov for ivaretakelse og modernisering av arbeidsplassene på indre festningsområde. Prosjektet omfatter nye hovedledninger for vann, avløp og fjernvarme, kabler for IKT og el-forsyning. Planlegging og prosjektering i samarbeide med arkeolog (NIKU) og miljørådgivere for ivaretakelse av verneverdige bygninger, anlegg, biologisk mangfold og vegetasjon, har vært viktig for å ivareta de historiske og verneverdige elementene som prosjektet berører. Utfordringen har vært å gjenskape det opprinnelige brosteinsbelegget, samt å ta hensyn til arkeologiske funn underveis i prosjektet.
 


Oversiktsplan Infrastruktur (PDF)

Ny infrastruktur
Ny infrastruktur


Morten Bolstad Eilertsen
Grøftesnitt
Grøftesnitt (PDF)
Reeatablering av belegg
Reetablering av belegg

Reetablering av belegg

Reetablering av belegg
 
Kumtegning
Kumtegning (PDF)

Kommer vi igjennom?
   
Tilbake til toppen av siden  Tilbake til toppen av siden.  Tilbake til toppen av siden