Utdanning


Har du lyst til å utdanne deg som anleggsgartner? Under ser du ulike alternativer for å nå målet, avhengig om du starter utdanningsløpet rett etter ungdomsskolen eller i voksen alder.


Utdanningsløpet - 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift
Vg1 Naturbruk 2 til 1 Pil Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfaget Pil Vg3 2 års læretid i bedrift i anleggsgartnerfaget eller i idrettsanleggsfaget
Vg1 Bygg og anleggsteknikk


På nettstedene vilbli.no og utdanning.no får du flere opplysninger om utdanningsløpet og de ulike yrkene.
Vilbli.no
Klikk under for...
utdanning.no
Klikk under for...
Hvordan ta fagbrev i anleggsgartnerfaget som voksen?

Voksnes rett til videregående opplæringsplan
De voksne har fått styrket sine rettigheter til videregående opplæring. De som er født før 1. januar 1978, og som ikke tidligere har fullført videregående opplæring, har etter søknad nå rett til videregående opplæring. De voksne som allerede har tatt videregående opplæring, har nå rett til å fullføre opplæringsløpet selv om de er født etter 1. januar 1978.

NB! Videreutdanningen er gratis og skal tilpasses den enkeltes livssituasjon.

Ønsker du å benytte deg av retten din? Ta kontakt med oss eller en av de videregående skolene for nærmere informasjon

Tilbake til toppen av siden  Tilbake til toppen av siden.  Tilbake til toppen av siden