Hvordan ta fagbrev i anleggsgartnerfaget?

Har du lyst til å bli anleggsgartner? Du har flere muligheter til å kunne ta et fagbrev i anleggsgartnerfaget. Veien til fagbrev er kanskje enklere enn mange tror.

Under er det skissert to alternativer som passer for ”voksne” arbeidstagere som ønsker å studere frem mot et fagbrev samtidig som man arbeider.

Alternativ A – 4 års læretid i bedrift
Har du godkjent fellesfag fag fra videregående skole? Den enkleste måten å få fagbrev på er da å tegne en lærekontrakt. Har du bestått alle fellesfagene gir dette deg 3 til 6 måneders fratrekk på læretiden, i tillegg får du også fratrekk for relevant praksis. Læretiden blir da mye kortere enn 4 år.

Kontrakten tegnes mellom opplæringskontoret, lærlingen eller lærebedriften direkte.

I løpet av læretiden må du tilegne teorien i yrkesfagene (tilsvarende pensum på Vg2 anleggsgartner)

Teorien kan du lære på ulike måter:
  • Vinterkurs med oppstart i januar, kurset varer i 8 uker
  • Nettstudie med til sammen 25 eller flere innsendingsoppgaver
  • Du kan også lese selv, det er ingen krav til at du skal gå på skole eller ta kurs

Etter at du har fullført teoridelen melder du deg opp til en tverrfaglig, teoretisk eksamen. Etter bestått eksamen og etter endt læretid kan fagprøve avlegges.

Alternativ B – Praksiskandidat (privatist)
For å kunne ta fagbrev som praksiskandidat må du ha 5 års relevant praksis. I løpet av de 5 årene må du tilegne deg teorien i yrkesfagene. Dette kan du gjøre på tilsvarende måte som nevnt over.

Etter at du har fullført teoridelen melder du deg opp til en tverrfaglig, teoretisk eksamen. Etter bestått eksamen og 5 års praksis kan fagprøve avlegges.

Voksenopplæring / Praksiskandidatkurs
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på våre praksiskandidatkurs.
Normalt er det fra 15 til 20 elever som går på dette kurset. Praksiskandidatkurset arrangeres både i våre lokaler i Drammen og på Skjetlein videregående skole i Sør-Trøndelag, med forbehold om nok antall påmeldte.
Elevene får intensiv opplæring i faget og utveksler erfaringer med de andre med-studentene. Det blir en sammensveiset gjeng, og mange knytter nye kontakter, både faglig og sosialt.

Nettstudie
Du kan også velge å ta nettstudie i anleggsgartnerfaget. Innsendingsoppgavene blir vurdert av en faglig veileder. Du har også mulighet til å kontakte eller oppsøke veileder for faglige spørsmål. Vi kan også lage egne faglige samlinger for en gruppe nettstudenter hvis det er ønskelig.

Selvstudie
Ofte kan det være vanskelig å komme i gang når man skal studere på egenhånd. Har du god selvdisiplin er dette også en fin mulighet for å tilegne seg kunnskap.

 
Tilbake til toppen av siden  Tilbake til toppen av siden.  Tilbake til toppen av siden